dichten op locatie

 audiovisuele poëzie


Ben Verschuren
dichter / schrijver
 
 gedichten

 brieven


HOME  spreek de bek van de vogel  reageren

 

Als dichter werk ik op locatie, waarbij ik diverse materialen gebruik. Niet alleen stoffelijke materialen maar ook audiovisuele middelen. Door het dichten op locatie ontstaat een wisselwerking tussen gedicht en omgeving. Het materiaal speelt daarbij een rol als intermediair: een prop, een doorzichtige plaat, een spiegel, folie, maar ook geluid en videobeeld. Door onderzoek en reflectie ontstaan gedichten die ik letterlijk de ruimte geef. Zo transformeer ik de locatie tot een dichterlijke ruimte.
 
          Het audiovisuele aspect geef ik vorm met behulp van digitale media. Stemmen, geluiden, foto's en bewegende beelden zijn de dragers van het gedicht. Soms worden ze bewerkt met behulp van de computer. Onderzoek naar digitale effecten levert nieuwe, eigentijdse dimensies op die ik regelmatig toepas in mijn werk.

    info@benverschuren.nl