dichten op locatie

 audiovisuele poëzie


Ben Verschuren
dichter / schrijver
 
 gedichten

 BRIEVEN


home  brieven  reageren

 


pamflet


Als inwoner van Princenhage kom ik met mijn vrouw, fotograaf Carla Berteslamnn,  regelmatig langs Huize Mertersem, waar de oom en tante van Vincen van Gogh woonden. Door de oorspronkelijke nota's van tante Cornelia in te zien, raakten wij geïnteresseerd in haar leven, zo zelfs dat zij een briefwisseling begon. Dat inspireerde ons tot een poëtisch-fotografische reflectie met een documentaire inslag waarbij we associatief te werk gingen.

Opgegroeid in de tijd van het Rijke Roomse Leven maak ik in mijn werk vaak gebruik van beelden en rituelen uit de katholieke traditie. Ik doe dit als een herijking door ze te verbinden met de hedendaagse normen en waarden. De brieven geven geen verklaring of uitleg, maar kiezen een eigen invalshoek vanuit het perspectief van de hoofdpersoon Christa. Zij reageert alsof zij midden in het huidige leven staat maar tegelijk dat van de anderen nabij heeft meegemaakt. Soms levert dat wrijvingen op die de lezer hopelijk tot reflectie aanzet.

 

    info@benverschuren.nl